Lista artykułów

Nazwa artykułu
24C. "Dzielnica przemysłowo-składowa – część północno-zachodnia”
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Jasła dla obszaru „Dzielnica przemysłowo-składowa –
część północno-zachodnia”
20.10.2021 więcej
26C. „Gamrat – Nr 36” w Jaśle
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Gamrat – Nr 36” w Jaśle
13.07.2021 więcej
49. Gamrat – część północna
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla
obszaru „Gamrat – część północna”
09.03.2021 więcej
48. Rafineria - ul. 3 Maja
Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla
obszaru "Rafineria - ulica 3 Maja"
18.12.2020 więcej
39a. Warzyce I nr 70
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Jasła dla obszaru „WARZYCE I Nr 70”
29.06.2020 więcej
47. Mickiewicza – Kaczorowy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla
obszaru „Mickiewicza – Kaczorowy” – etap I
09.01.2020 więcej
46. Na Kotlinę – I
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla
obszaru „Na Kotlinę – I”
09.01.2020 więcej
21a. Dzielnica Przemysłowo-Składowa część Północno-Wschodnia
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Jasła dla obszaru „Dzielnica Przemysłowo-Składowa część
Północno-Wschodnia”
28.11.2019 więcej
26B. „Gamrat – Nr 36” w Jaśle
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Gamrat – Nr 36” w Jaśle
03.07.2019 więcej
23i. Śródmieście
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Jasła dla obszaru Śródmieścia
18.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się